Garancia najlepšej ceny
Len pokoj, máš tú najlepšiu možnú cenu. Ale ak uvidíš tú istú ponuku na inej webovej lokalite za nižšiu cenu, preplatíme ti rozdiel.
Zadaj, čo hľadáš:

Obchodné podmienky EnGrande S.L. Websites

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Poskytované služby

  Túto webovú lokalitu vytvorila a riadi spoločnosť "EnGrande, Sociedad Limitada" (ďalej len "EnGrande") a názvy, logá a webové lokality, ktoré sú vlastníctvom tejto spoločnosti sú: www.30budapest.com, www.30granada.com, www.30lyon.com, www.30madrid.com, www.30valencia.com, www.amsterdam30.com, www.andorra30.com, www.antwerp30.com, www.athens30.com, www.bangkok30.com, www.barcelona30.com, www.berlin30.com, www.bilbao30.com, www.bologna30.com, www.brugge30.com, www.brussels30.com, www.budgetplaces.com, www.budgetplaces.net, www.buenosaires30.com, www.cannes30.com, www.cologne30.com, www.copenhagen30.com, www.cordoba30.com, www.cork30.com, www.dublin30.com, www.edinburgh30.com, www.florence30.com, www.frankfurt30.com, www.geneva50.com, www.glasgow30.com, www.istanbul30.com, www.krakow30.com, www.lisbon30.com, www.liverpool30.com, www.london30.com, www.losangeles30.com, www.m.budgetplaces.com, www.malaga30.com, www.malta30.com, www.manchester30.com, www.marrakech30.com, www.marseille30.com, www.melbourne50.com, www.miami50.com, www.milan30.com, www.montreal50.com, www.munich30.com, www.napoli30.com, www.newyork50.com, www.nice30.com, www.palermo30.com, www.paris35.com, www.pisa30.com, www.porto30.com, www.prague30.com, www.riodejaneiro30.com, www.rome30.com, www.rotterdam30.com, www.saintpetersburg30.com, www.salamanca30.com, www.salzburg30.com, www.sanfrancisco50.com, www.sevilla30.com, www.singapore30.com, www.stockholm30.com, www.sydney50.com, www.toronto50.com, www.toulouse30.com, www.vancouver50.com, www.venice35.com, www.vienna35.com, www.warsaw30.com, www.zaragoza30.com, www.zurich30.com. Konáme ako sprostredkovateľ medzi poskytovateľmi ubytovania a používateľmi webovej lokality a poskytujeme službu rezervácie ubytovania pre hotely, hostely, penzióny, apartmány a vidiecke ubytovacie zariadenia. Naša služby vychádza z informácií, ktoré nám poskytnú poskytovatelia ubytovania. Snažíme sa, aby informácie uvedené na našom webe boli presné. EnGrande nenesie žiadnu zodpovednosť za nepresnosť informácií poskytnutých tretími stranami, ani za nedodanie akýchkoľvek služieb.

  Vyššie uvedené webové lokality, ich obsah a infraštruktúra používaná na poskytovanie uvedených informácií sú výhradnýcm vlastníctvom EnGrande. Používateľ týmto súhlasí, že bude túto webovú lokalitu používať na osobné účely, ktorými používateľovi nevzniká priamy alebo nepriamy zisk. Používateľ ďalej súhlasí, že bude túto lokalitu používať zákonným spôsobom a nie takým spôsobom, ktorý tieto obchodné podmienky a zákony zakazujú.

 2. Ochrana osobných údajov

  Viac informácií v časti: "II. Politika ochrany osobných údajov" (nižšie).

 3. Zabezpečenie kreditnej karty

  Ubytovacie zariadenia, s ktorými spolupracujeme, vyžadujú údaje kreditnej karty používateľa v záujme zabezpečenia rezervácie. Tieto údaje poskytujeme priamo ubytovaciemu zariadeniu, v ktorom bola rezervácia uskutočnená*.

  Pri rezervácii klient pristupuje k dohode so zvoleným ubytovacím zariadením. EnGrande odpočíta z klientovej kreditnej karty zálohu, ktorá zodpovedá časti alebo celkovej cene rezervácie. Táto platba sa uskutočňuje cez internet, v mene EURO (suma môže byť uvedená aj v inej mene, no má len informatívny charakter a môže kolísať v závislosti od výmenného kurzu). Uskutočnením tejto transakcie je rezervácia potvrdená a ubytovanie pre klienta v požadovanom termíne rezervované. Zostávajúcu časť z ceny ubytovania klient zaplatí v miestnej mene pri príchode priamo v ubytovacom zariadení (ak sa neuvádza inak). V ednom ubytovacom zariadení je možné rezervovať ubytovanie pre maximálne 20 osôb na maximálne 31 nocí.

  *Disponujeme softvérom "Secure Sockets Layer" (SSL) od spoločnosti DigiCert, ktorý zaručuje kódovanie údajov z kreditnej karty odoslané cez internet a ktorý zabraňuje prístupu tretích osôb k týmto údajom. Tento softvér zaisťuje 100% bezpečnosť každej transakcie.

  • Predbežná autorizácia kreditnej karty

   Niektoré hotely v rámci svojej politiky vykonajú predbežnú autorizáciu kreditnej karty pre potreby potvrdenia rezervácie. Môžu ju vykonať pred dňom klientovho príchodu s cieľom overiť si, či je karte stále platná a či sú na nej dostatočné prostriedky na pokrytie ceny rezervácie. Ak karta nie je platná, alebo na nej nie sú dostatočné finančné prostriedky na pokrytie čiastky, ktorá má byť uhradená pri príchode, urgujeme klienta, aby kontaktoval ubytovacie zariadenie a poskytol údaje platnej karty. Ak sa pri predbežnej autorizácii vyskytne chyba, ubytovacie zariadenie môže rezerváciu zrušiť. Preto je veľmi dôležité, aby sa klient ubezpečil, že kreditná karta, ktorú používa pri rezervácii, je platná a že na nej bude do dňa príchodu dostatok finančných prostriedkov, aby tak predišiel riziku zrušenia rezervácie. Ak hotel rezerváciu zruší, budú sa uplatňovať storno podmienky uvedené v tvojej rezervácii.

  • Podmienky pre nevratné sadzby *BudgetPartner

   Ubytovacie zariadenie si bude účtovať zvyšnú sumu v miestnej mene niekedy medzi rezerváciou a príchodom. Ak bude kreditná karta použitá pri rezervácii neplatná alebo na nej nebude dostatok prostriedkov, ubytovacie zariadenie rezerváciu zruší a suma zaplatená on-line sa ti nevráti.

   *BudgetPartner je ubytovacie zariadenie, ktoré má s EnGrande uzatvorenú zmluvu a je označené logom BudgetPartner.

  • Podmienky platieb cez PayPal

   Klient sa musí ubezpečiť, že fakturačná dohoda ostane aktívna až do uplynutia dňa odchodu, z ubytovacieho zariadenia, aby tak predišiel riziku zrušenia rezervácie. V prípade zrušenia rezervácie sa budú uplatňovať storno podmienky vzťahujúce sa na tvoju rezerváciu.

  • Podmienky úhrad v plnej výške vopred

   Zákazníkovi sa odpočíta z kreditnej karty celá suma vo chvíli uskutočnenia rezervácie online. Táto suma je vždy v mene EURO (ceny v ostatných menách sa môžu zobrazovať len pre informáciu a môžu kolísať v závislosti od aktuálneho výmenného kurzu). Pozor, ak platíš v inej mene, tvoja banka si môže účtovať poplatky za uskutočnenie transakcie.

 4. Storno a nedostavenie sa

  • Ubytovacie zariadenia BudgetPartner*

   *BudgetPartner je ubytovacie zariadenie, ktoré má s EnGrande uzatvorenú zmluvu a je označené logom BudgetPartner.

   Každé ubytovacie zariadenie uplatňuje na zrušenie rezervácie vlastné pravidlá, ktoré sa zobrazia na webovej stránke počas procesu rezervovania a sú uvedené v e-maile s potvrdením rezervácie.

   Buď pošleš správu na +34 647950766 cez WhatsApp (od pondelka do piatku od 9:00 do 18:00 španielskeho času), alebo pošleš e-mail na reservations@budgetplaces.com, alebo, ak máš zriadený účet, prihlás sa doň, klikni na "Moje rezervácei", vyber predmetnú rezerváciu a zruš ju. Ak účet zriadený nemáš, choď na " Nájdi si rezerváciu", napíš svoju e-mailovú adresu a číslo rezervácie, a potom klikni na tlačidlo "Zrušiť rezerváciu", čím s začne proces zrušenia rezervácie. E-mailom ti okamžite príde automatické potvrdenie zrušenia rezervácie s odkazom, ktorým treba potvrdiť zrušenie a storno dokončiť (skontroluj si aj zložku spamov, prosím). Viac informácií nájdeš v e-maile s potvrdením rezervácie, kde sú uvedené príslušné storno podmienky.

   Zo zrušenia rezervácie vyplýva storno poplatok vo výške zálohy zaplatenej on-line pri rezervácii pobytu, ktorá zodpovedá 10 % až 25 % celkovej ceny rezervovaného ubytovania. V prípade čiastočného storna sa storno poplatok znižuje o pomernú čiastku.

   Ak zákazník oznámi zrušenie rezervácie do 12.00 hod (poludnie miestneho času ubytovacieho zariadenia) dňa stanoveného v storno podmienkach, bude mu ponúknutá zľava na budúce rezervácie uskutočnené cez EnGrande vo výške storno poplatku. Ponúkaná zľava platí 6 mesiacov a uplatňuje sa len v ubytovacích zariadeniach BudgetPartner. Dovoľujeme si klienta pozorniť, že sme povinní účtovať minimálnu čiastku 0.30€ za každú rezerváciu. EnGrande si vyhradzuje právo neudeliť zákazníkovi zľavu na základe vlastného rozhodnutia.

   Ak zákazník oznámi zrušenie rezervácie po 12.00 hod (poludnie miestneho času ubytovacieho zariadenia) dňa stanoveného v storno podmienkach, alebo ak sa zákazník jednoducho nedostaví do ubytovacieho zariadenia (nedostavenie sa) bez predošlého oznámenia počas storno lehoty stanovenej ubytovacím zariadením v e-maile potvrdzujúcom rezerváciu, ubytovacie zariadenie bude účtovať storno poplatok v súlade so svojimi storno podmienkami. Ak bola platba cez internet uskutočnená priamym bankovým prevodom (SEPA) alebo cez PayPal, poplatok bude účtovať budgetplaces.com. Suma zaplatená on-line v tomto prípade nebude zákazníkovi vrátená. Zákazník nedostane možnosť využiť zľavu. Ak sa pri príchode zákazník rozhodne, že nevyužije rezervované ubytovanie alebo využije ubytovanie len čiastočne, ubytovacie zariadenie má právo na náhradu v súlade s jeho vlastnými podmienkami. V obidvoch prípadoch suma zaplatená on-line nebude zákazníkovi vrátená.

   EnGrande koná s dobrým úmyslom ako sprostredkovateľ rezervácie, ktorú následne potvrdí ubytovateľ. Za poskytnutie ubytovania zodpovedá v plnej miere ubytovateľ a je jeho výhradnou povinnosťou reagovať na akýkoľvek incident súvisiaci s poskytnutím ubytovania. V článku „Storno a nedostavenie sa“ EnGrande preberá voči používateľovi zodpovednosť výhradne za sumu, ktorú zákazník zaplatil on-line pri rezervovaní pobytu. V prípade zanedbania si povinností zo strany EnGrande ako sprostredkovateľa informácií, zodpovednosť EnGrande sa obmedzuje maximálne na výšku zálohy zaplatenej zákazníkom on-line.

   Ak si zaplatíš poistenie storna pre prípad, že budeš potrebovať z nejakého dôvodu svoju rezerváciu zrušiť pred uplynutím lehoty uvedenej v e-maile potvrdzujúcom rezerváciu, bude ti vrátená záloha zaplatená on-line pri rezervácii, inak ti bude čiastka pripočítaná na tvoj účet na webe budgetplaces.com (ak účet nemáš, založ si ho na našom webe v sekcii "Môj účet"). Zo zrušenia rezervácie po uplynutí storno lehoty alebo nedostavenia sa budú plynúť poplatky uvedené ubytovacím zariadením, záloha zaplatená on-line klientovi nebude vrátená a klient nebude môcť vyžiť zľavu. Poistenie storna nie je vratné a nepokrýva kredit použitý pri rezervácii.

   V prípade zrušenia rezervácie, ktorej cena nie je vratná, nebude vrátená záloha zaplatená on-line, klient nebude môcť vyžiť zľavu a ubytovacie zariadenie mu z kreditnej karty odpočíta 100% z dlžnej sumy (ak táto nebola odpočítaná pri uskutočnení rezervácie).

  • Iní poskytovatelia ubytovania

   Pozor, všetky ubytovacie zariadenia uplatňujú svoje vlastné storno pravidlá, ktoré sa zobrazia v procese rezervácie na webe a zakisto sú uvedené v e-maile s potvrdením rezervácie.

   Svoju rezerváciu môžeš zrušiť, ak tak urobíš v lehote stanovenej storno pravidlami daného ubytovacieho zariadenia uvedenými v e-maile s potvrdením rezervácie.

   Pozor, rezervácie uhradené vopred v plnej výške môže zrušiť len zákazník, a to v odpovedi na e-mail s potvrdením rezervácie. Ak taký e-mail nedostaneš, obráť sa, prosím, na reservations@budgetplaces.com. Kliknutím na tlačidlo “Zobraziť rezerváciu” v e-maile s potvrdením rezervácie otvor stránku svojej rezervácie a potvrď jej zrušenie. Potom ti príde e-mailom potvrdenie zrušenia rezervácie.

   Upozorňujeme, že suma zaplatená online bude vrátená v plnej výške, čiastočne alebo vôbec v závislosti od storno podmienok hotela.

   Pripomíname, že úhrady a refundácie rezervácií zaplatených vopred v plnej výške sa vždy uskutočňujú v mene EURO (ceny v ostatných menách sa môžu zobrazovať len pre informáciu a môžu kolísať v závislosti od aktuálneho výmenného kurzu).

 5. Povinnosti klienta

  Pre účely spracovania reklamácií je klient resp. používateľ informovaný o svojej povinnosti predložiť poskytovateľovi služby (dané ubytovacie zariadenia) aj EnGrande čo najskôr, no najneskôr do 48 hodín odo dňa príchodu, reklamačný formulár v mene poskytovateľa služby alebo akýmkoľvek iným písomným spôsobom, v ktorom musí byť uvedený spôsob porušenia zmluvy, ktorý sa vyskytol priamo na mieste. Ak klient neinformuje o svojej sťažnosti v uvedenej lehote a uvedeným spôsobom, musí údajné porušenie zmluvy dokázať v súlade s platnými všeobecnými dôkaznými kritériami, pričom klient nesie zodpovednosť za prípadnú škodu alebo zhoršenie škody vzniknutej v dôsledku jeho neinformovania.

 6. Zmena rezervácie

  • Ubytovacie zariadenia BudgetPartner

   Ak si zákazník želá zmeniť svoju rezerváciu, môže poslať správu s číslom rezervácie na +34 607605910 prostredníctvom našej služby WhatsApp (funguje od pondelka do piatka od 9:00 do 18:00 španielskeho času), alebo poslať e-mail na reservations@budgetplaces.com z tej e-mailovej adresy, ktorú uviedol v rezervácii. Musí tak urobiť v lehote uvedenej pri rezervácii a v potvrdzujúcom e-maile, pričom musí uviesť požadované zmeny. Zmena rezervácie vždy podlieha aktuálnej obsadenosti, cenám, podmienkam a platným zvláštnym ponukám alebo zľavám. Ak je cena zmenenej rezervácie nižšia ako pôvodná cena, rozdiel bude použitý ako pokuta a klient ho bude môcť požiť ako zľavu pri ďalších rezerváciách. Ak si klient zaplatí poistenie storna, rozdiel mu bude vrátený. Ak je cena zmenenej rezervácie vyššia ako pôvodná cena, rozdiel bude klientovi účtovaný. Upozorňujeme, že po uplynutí lehoty uvedenej v e-maile potvrdzujúcom rezerváciu nemôžeme žiadosť o zmenu rezervácie prijať a záloha zaplatená on-line pri rezervácii v takom prípade nebude zákazníkovi vrátená.

   Zmeny rezervácie, ktorými sa znižuje počet osôb alebo nocí oproti pôvodnej rezervácii, sa budú považovať za čiastočné storno, v dôsledku čoho sa na ne budú vzťahovať podmienky článku 4.1 (Storno a nedostavenie sa) o pomernej čiastke storno poplatku.

   Zmeny rezervácií, ktorých cena je nevratná, nie sú možné.

  • Iní poskytovatelia ubytovania

   Zmena rezervácie nie je povolená v prípade rezervácie ubytovania u iných poskytovateľov ubytovania.

 7. Obmedzenie zodpovednosti

  Spoločnosť EnGrande vystupuje pri zazmluvnení služieb ponúkaných na jej webových stránkach ako prostredník (alebo) sprostredkovateľ. Preto EnGrande nie je oprávnená za žiadnych okolností meniť zmluvné podmienky stanovené jednotlivými poskytovateľmi ubytovania (v rezervovanom ubytovacom zariadení).

  Fotografie a informácie uvedené na našej webovej stránke poskytujú priamo ubytovacie zariadenia, hotely a iný dodávatelia v súlade s legislatívou platnou v danej krajine. Informácie na webovej stránke sa môžu pravidelne meniť, pričom zmeny môže vykonať spoločnosť EnGrande, naše filiálky alebo ich jednotliví dodávatelia.

  Dopravné spoločnosti, hotely, apartmány a ostatní dodávatelia, nám poskytujú služby na základe zmluvy a nie sú zástupcami ani zamestnancami spoločnosti EnGrande ani jej filiálok, a naša pozícia sa obmedzuje na pozíciu prostredníka a/alebo sprostredkovateľa. Za chyby, opomenutia, prísľuby, záruky, nedodržanie prísľubov alebo zanedbanie na strane žiadneho z našich dodávateľov nezodpovedáme. Ďalej nezodpovedáme za osobnú škodu , úmrtie, majetkovú stratu ani za finančné a iné straty spôsobené dodávateľmi alebo ich službami.

 8. Obchodné značky, autorské práva, odkazy, rozhodné právo

  Všetky materiály na tejto webovej lokalite (vrátane organizácie a členenia webovej lokality) sú vlastníctvom EnGrande so sídlom c/ Conde de Peñalver, 5, 1º Ext. Izq., 28006 Madrid, Španielsko, ktorá má všetky autorské práva a licencie na jej používanie. Všetky práva vyhradené. www.30budapest.com, www.30granada.com, www.30lyon.com, www.30madrid.com, www.30valencia.com, www.amsterdam30.com, www.andorra30.com, www.antwerp30.com, www.athens30.com, www.bangkok30.com, www.barcelona30.com, www.berlin30.com, www.bilbao30.com, www.bologna30.com, www.brugge30.com, www.brussels30.com, www.budgetplaces.com, www.budgetplaces.net, www.buenosaires30.com, www.cannes30.com, www.cologne30.com, www.copenhagen30.com, www.cordoba30.com, www.cork30.com, www.dublin30.com, www.edinburgh30.com, www.florence30.com, www.frankfurt30.com, www.geneva50.com, www.glasgow30.com, www.istanbul30.com, www.krakow30.com, www.lisbon30.com, www.liverpool30.com, www.london30.com, www.losangeles30.com, www.m.budgetplaces.com, www.malaga30.com, www.malta30.com, www.manchester30.com, www.marrakech30.com, www.marseille30.com, www.melbourne50.com, www.miami50.com, www.milan30.com, www.montreal50.com, www.munich30.com, www.napoli30.com, www.newyork50.com, www.nice30.com, www.palermo30.com, www.paris35.com, www.pisa30.com, www.porto30.com, www.prague30.com, www.riodejaneiro30.com, www.rome30.com, www.rotterdam30.com, www.saintpetersburg30.com, www.salamanca30.com, www.salzburg30.com, www.sanfrancisco50.com, www.sevilla30.com, www.singapore30.com, www.stockholm30.com, www.sydney50.com, www.toronto50.com, www.toulouse30.com, www.vancouver50.com, www.venice35.com, www.vienna35.com, www.warsaw30.com, www.zaragoza30.com, www.zurich30.com a s nimi súvisiace logá sú registrovanými obchodnými značkami a názvami EnGrande. Ostatné produkty a názvy spoločností uvedené na tejto webovej lokalite môžu byť tiež registrovanými obchodnými značkami. Vlastníkom autorských práv na materiály obsiahnuté na tejto webovej sú naše filiálky, naši dodávatelia alebo spoločnosť EnGrande, ak nie je uvedené inak.

  Informácie prevzaté z tejto webovej lokality sú určené výhradne na osobné, nie obchodné účely. Používateľ nie je oprávnený meniť, kopírovať, distribuovať, poskytovať tretím osobám, zobrazovať, predvádzať, reprodukovať, publikovať, poskytovať na licenciu, tvoriť odvodené diela, vkladať na iné webové stránky, používať na iných webových lokalitách, prevádzať ani predávať žiadne informácie, softvér, zoznamy používateľov, databázy alebo iné zoznamy, produkty alebo služby získané z tejto webovej lokality. Používateľ sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu EnGrande nebude reprodukovať, distribuovať ani prevádzať materiály chránené autorským právom, vstupovať alebo sa snažiť vstupovať do heslom chránených, zabezpečených alebo neverejných častí tejto webovej lokality.

  Táto webová lokalita môže obsahovať hypertextové prepojenia na iné webové lokality alebo informácie o tretích osobách patriace iným spoločnostiam nesúvisiace s našimi a poskytujú sa výhradne ako referencia alebo všeobecná informácia, nad ktorými nemám žiadnu kontrolu a za obsah a použitie ktorých nenesieme v žiadnom prípade žiadnu zodpovednosť. Zo skutočnosti, že hypertextové prepojenia sú súčasťou iných webových lokalít, nijako nevyplýva súhlas EnGrande s ich obsahom, ani akýkoľvek vzťah s prezentovanými spoločnosťami.

  EnGrande je spoločnosť registrovaná v Španielsku, a preto spadá pod jurisdikcie španielska a Európskej únie. Súdne procesy v záujme urovnania sporov sa preto budú riadiť španielskymi zákonmi.

 9. Ceny a záruka najlepšej ceny

  Ak si si cez nás práve rezervoval(a) ubytovanie a potom si videl(a) rovnakú ponuku za nižšiu cenu na inom webe, do 24 hodín nám pošli odkaz na tú stránku ako dôkaz a my ti po skončení tvojho pobytu vrátime rozdiel ceny. Aby sme ti mohli peniaze vrátiť, pošli nám, prosím, e-mail na reservations@budgetplaces.com s týmito informáciami:

  - Odkaz na stránku s lacnejšou ponukou (nie snímku obrazovky), ktorá sa musí dať rezervovať cez internet.
  - Číslo tvojej rezervácie.

  Naša záruka najlepšej ceny sa nevzťahuje na rezervácie uskutočnené v deň príchodu, a na prípady, keď je cena nižšia vďaka vernostnému programu, bonusovým bodom a iným podobným ponukám, ktoré ubytovacie zariadenie alebo agentúra ponúka výhradne na svojej vlastnej stránke.

  Výmenný kurz je len približný a nevyjadruje presnú aktuálnu cenu, pretože kurz môže kolísať.

  Zjavné chyby (vrátane preklepov) nie sú záväzné.

  Špeciálne ponuky a akcie na našej stránke sa uvádzajú ako špeciálne ponuky a akcie .

 10. Zľavy a promo kódy

  Zľavy, ktoré môžu byť zákazníkovi ponúknuté, sa zobrazia v prehľade jeho účtu (ak zákazník nemá účet, môže si ho jednoducho založiť na našej webovej lokalite v sekcii "Môj účet") a zákazník ich môže využiť pri budúcich rezerváciách uskutočnených na budgetplaces.com. Všetky ponúknuté zľavy sú platné šesť mesiacov odo dňa ponúknutia a môžu sa použiť len raz.

  Zľavy možno uplatniť len pri nových rezerváciách, nie pri zmenách už existujúcich rezervácií. Zľavy možno uplatniť na zálohové platby uskutočnené on-line pri budúcich rezerváciách až do vyčerpania alebo do vypršania lehoty platnosti, pričom za každú uskutočnenú rezerváciu musíme odpočítať z kreditnej karty minimálne 0,30€.

  V korešpondencii EnGrande sa môže hovoriť o zľave vo forme kreditu, ktorý je možné uplatniť len v ubytovacích zariadeniach BudgetPartner.

  Promo kódy platia počas stanoveného obdobia v závislosti od kampane, môžu sa uplatniť len v ubytovacích zariadeniach BudgetPartner a nie je možné ich kumulovať s inými ponukami.

 11. Dane a fakturácia

  Úhrady vopred v plnej výške sú predmetom zdanenia podľa príslušných nariadení o DPH pre cestovné agentúry (španielsky zákon o DPH 28/2014, kapitola VI). Ostatné úhrady sú predmetom zdanenia podľa všeobecných pravidiel o DPH.

Osobné údaje

V súlade so španielskym zákonom o ochrane osobných údajov a súkromia č. 15/1999, EnGrande, S.L. zabezpečí, aby boli všetky osobné údaje ukladané do zabezpečenej databázy a aby boli použité výhradne na proces rezervácie, informovania klienta o stave rezervácie, o budúcich zvláštnych ponukách a činnostiach EnGrande a pre účely kontroly kvality vykonávanej po ukončení pobytu klienta v ubytovacom zariadení.

V prípade ubytovacích zariadení BudgetPartner EnGrande, S.L. je povinná postúpiť údaje o kreditnej karte a osobné údaje klienta klientom vybranému ubytovaciemu zariadeniu na účely spracovania rezervácie. (Údaje klientovej kreditnej karty sú z extranetu ubytovacieho zariadenia odstránené 7 dní po ukončení platnosti rezervácie). Poskytnuté údaje kreditnej karty sú používané výhradne na účely plnenia obchodných podmienok rezervačnej dohody.

V zmysle čl. 34e španielskeho zákona o ochrane osobných údajov a súkromia č. 15/1999, klient dáva svoj súhlas na prevod svojich osobných údajov vyššie uvedeným príjemcom v súlade s platnými obchodnými podmienkami. EnGrande, S.L. zabezpečuje, aby bola zachovaná dôvernosť všetkých spracúvaných osobných údajov a aby tieto údaje boli ukladané na zabezpečený server s príslušnou úrovňou zabezpečenia, ktorou zamedzí tretím osobám prístup k týmto údajom.

Klient je oprávnený požadovať opravu, nápravu alebo odstránenie týchto údajov, a to formou písomnej žiadosti adresovanej: EnGrande, S.L., Travessera de Gràcia, 17-21, 7º, 08021 Barcelona, Spain.
FAX: +34 93 200 4876 / 93 380 7617
E-MAIL: info@budgetplaces.com, pričom v predmete správy musí byť uvedené: „request personal data“ (žiadosť – osobné údaje).

V prípade ostatných ubytovacích zariadení EnGrande, S.L. nesprístupňuje údaje o kreditnej karte.

 1. Reklama tretích osôb

  Na našich stránkach využívame reklamu tretích osôb. Sú to spoločnosti, ktoré môžu použiť informácie (nie tvoje meno, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o tvojej návšteve tohto webu a ďalších, aby ti ponúkli reklamu na výrobky a služby, ktoré ťa môžu zaujímať. Ak sa o tom chceš dozvedieť viac a zaujíma ťa, aké sú tvoje možnosti, aby tieto spoločnosti táké informácie nepoužívali, navštív stránku Youronlinechoices.com.

 2. Údaje kreditnej karty

  Z karty klienta odpočítavame zálohu alebo cenu ubytovania v plnej výške v závislosti od klientom zvoleného typu sadzby; na zabezpečenie rezervácie sú potrebnú údaje o kreditnej karte klienta. Zostávajúcu čiastku je klient povinný uhradiť priamo v ubytovacom zariadení (ak sa výslovne neuvádza inak na webovej stránke v priebehu rezervácie a v e-maile s potvrdením rezervácie alebo ak nebola cena uhradená v plnej výške vopred).

  Údaje klientovej kreditnej karty sa do našej spoločnosti odošlú cez zabezpečený server. Naša spoločnosť používa najmodernejšie a najbezpečnejšie technológie na trhu, ktoré kódujú osobné údaje a údaje kreditných kariet. Používaný systém kódovania je od spoločnosti „DigiCert“, ktorá nám udelila certifikát SSL, ktorý si môžete na webe overiť. Svoj server a sieť chránime pred nepovoleným prístupom bránami firewall. Týmto spôsobom sa naša spoločnosť snaží zabezpečiť 100% bezpečnosť odosielania údajov kreditnej karty.

 3. Kedy posielame e-mailové správy na e-mailovú adresu klienta?

  Klient obdrží potvrdenie rezervácie po úspešnom dokončení celého procesu. Žiadame klienta, aby si tú e-mailovú správu vytlačil a predložil ju pri príchode do ubytovacieho zariadenia. Z technických príčin EnGrande nemôže overiť, či bolo potvrdenie odoslané e-mailom alebo správou SMS doručené danému adresátovi. Táto skutočnosť však nemá vplyv na platnosť rezervácie.

  Príležitostne posielame e-maily na účely kontroly kvality po ukončení pobytu klienta. Ak klient nemá záujem vyjadriť svoj názor, žiadame, aby nás o tom informoval a v budúcnosti mu také správy posielať nebudeme.

  Pri realizácii rezervácie sa klient môže zaregistrovať na odoberanie noviniek (newsletter) o špeciálnych ponukách a iných zaujímavých informácií o našej spoločnosti. klient môže kedykoľvek požiadať o odhlásenie sa z odoberania týchto e-mailov. Každý e-mail obsahuje odkaz, cez ktorý sa klient môže z odoberania noviniek odhlásiť.

  V prípade návrhov a pripomienok o ochrane osobných údajov, prípadne iných podmienok uvedených v časti Obmedzenie zodpovednosti nás klienti môžu kontaktovať na e-mailovej adrese info@budgetplaces.com.

  EnGrande SL, Travessera de Gràcia, 17-21, 7º 08021 Barcelona, Spain.
  IČ DPH: B-62064845
  www.engrande.com, všetky práva vyhradené.